Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARDA TAHIL YÖNETİMİ: MİLLİ KORUNMA KANUNU ÜZERİNDEN KISA BİR DEĞERLENDİRME, Sayı: 38 - 2022
Başlık
:
OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARDA TAHIL YÖNETİMİ: MİLLİ KORUNMA KANUNU ÜZERİNDEN KISA BİR DEĞERLENDİRME
Yazar(lar)
:
Güler ÜNLÜ
İngilizce Başlık
:
GRAIN ADMINISTRATION IN EXTRAORDINARY CONDITIONS: A BRIEF REVIEW ON NATIONAL PROTECTION LAW
Anahtar Kelimeler
:
Tahıl Yönetimi, Milli Korunma Kanunu, İkinci Dünya Savaşı, İaşe, İhtikar
İng. Anahtar Kelimeler
:
Grain Administation, National Protection Law, Second World War, Provisionalism, Profiteering
Özet
:
Gıda güvenliği, günümüzün milli güvenlik meseleleri arasında sayılmakta ve pek çok bilim dalı tarafından yeniden popüler bir çalışma alanı haline gelmektedir. Gıdanın ve beslenmenin insanlık tarihinin başından bu yana ana maddesi olarak kabul edilen tahıllar, ziraat ve ekonominin ihtisas alanı olarak değerlendirilmiştir. Ancak, tahıl meselesi, aynı zamanda devlet yönetimine içkindir ve bir kamu politikası alanı olarak tarihte yerini almıştır. Tahıl yönetimi, üretimden tüketime kadar geçen tüm süreçler için önerilen bir kavram olmakla birlikte olağanüstü koşullarda bu yönetim alanı daha net çizgilerle görülebilmektedir. Bunun Cumhuriyet tarihindeki en yakın örneği İkinci Dünya Savaşı sırasında Milli Korunma Kanunu ile deneyimlenmiştir. Bu çalışma, 21. yy’ın ilk çeyreği itibariyle tarihsel öneminden hiçbir şey yitirmeyen tahıl yönetiminin unsurlarını Milli Korunma Kanunu çerçevesinde ortaya koymaktadır. Yakın dönem tarihimizdeki bu deneyimi değerlendirmek, günümüzde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tahıl üzerinde yoğunlaşan sıcak gelişmeler bakımından da önemlidir.
İngilizce Özet
:
Food security is considered among today's national security issues and is becoming a popular field of study by many disciplines. Grains, which have been accepted as the main ingredient of food and nutrition since the beginning of human history, have been evaluated as a specialization area of agriculture and economy. However, the grain issue is also immanent to the state administration and has taken its place in history as a public policy area. Grain administration is a concept recommended for all processes from production to consumption, and the importance of this field becomes more visible in extraordinary conditions. The closest example in the history of the Turkish Republic was experienced with the National Protection Law during the Second World War. This study reveals the elements of grain administration within the framework of the National Protection Law which has not lost its historical importance as of the first quarter of the 21st century. Evaluating this experience in our recent history is also important in terms of the latest developments intensified on grain due to the war between Russia and Ukraine.
Pdf
:
OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARDA TAHIL YÖNETİMİ: MİLLİ KORUNMA KANUNU ÜZERİNDEN KISA BİR DEĞERLENDİRME Tam Metin
Pdf
:
OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARDA TAHIL YÖNETİMİ: MİLLİ KORUNMA KANUNU ÜZERİNDEN KISA BİR DEĞERLENDİRME İngilizce Tam Metin
Sayı: 38 - 2022 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım