Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

HESAP VERME SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA PERFORMANS DENETİMİ RAPORLARININ KAMU YÖNETİMİNE ETKİSİ, Sayı: 38 - 2022
Başlık
:
HESAP VERME SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA PERFORMANS DENETİMİ RAPORLARININ KAMU YÖNETİMİNE ETKİSİ
Yazar(lar)
:
Şeyma EŞKİ ÇAYLAK
İngilizce Başlık
:
THE EFFECT OF PERFORMANCE AUDIT REPORTS ON ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF ACCOUNTABILITY
Anahtar Kelimeler
:
Hesap Verebilirlik, Sorumluluk, Performans Hesap Verme Sorumluluğu, Performans Denetimi
İng. Anahtar Kelimeler
:
Accountability, Responsibility, Performance Accountability, Performance Auditing
Özet
:
Sayıştay performans denetimi raporları hesap verebilirlik mekanizmasına katkı sağlayan önemli araçlardan biridir. Raporların bu mekanizmaya katkısının arttırılabilmesi denetim uygulamasının Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (The International Organization of Supreme Audit Institutions / INTOSAI) Performans Denetimi Uygulama Rehberiyle (PDUR) uyumlu bir şekilde düzenlenmesi ile doğrudan ilişkilidir. Türkiye’de Sayıştay performans denetiminin uluslararası standart ve uygulamalarla uyumlu bir şekilde gerçekleştirildiği dönem 1996-2010 dönemidir. Bu bağlamda çalışmanın konusu 1996-2010 dönemi Sayıştay performans denetiminin kamu yönetimine etkisi ve performans hesap verme sorumluluğuna katkısıdır. Çalışma, hesap verme sorumluluğuna katkısı bağlamında performans denetimi raporlarının kamu yönetimine etkilerini tespit etme ve tartışmaya açma amacı taşımaktadır. Bu kapsamda öncelikle, idarenin hesap verme sorumluluğunun ne olduğu ve tarihsel süreci genel olarak ele alınmaktadır. Sonrasında, çalışmanın odağında yer alan performans hesap verme sorumluluğu ve denetimi arasındaki ilişki incelenmekte ve bu ilişki bağlamında performans denetimi raporlarının kamu yönetimine etkileri ilgili mevzuat ve rapor incelemesi, raporlara yönelik denetlenen kurumlardan, parlamentodan ve medyadan gelen ilgi, eleştiri ve tepkiler üzerinden tartışılmaktadır.
İngilizce Özet
:
Audit court performance reports are one of the important tools that contribute to the accountability mechanism. Increasing the contribution of the reports to the accountability mechanism is directly related to the regulation of the audit practice by the INTOSAI Performance Audit Practice Guide (PAPG). The period in which the performance audit of the Court of Accounts in Turkey was carried out by international standards and practices is the period of 1996-2010. In this context, the scope of the study is the effect of the performance audit of the Court of Accounts for the period 1996-2010 on public administration and its contribution to performance accountability. The study aims to identify and discuss the effects of performance audit reports on public administration in the context of their contribution to accountability. In doing so, first of all, the accountability of the administration will be clarified, and its historical process will be discussed in general. Then, the relationship between performance accountability and audit, which is the focus of the study, will be examined. In the context of this relationship, the effects of performance audit reports on public administration will be discussed according to the following situations; (1) the relevant legislation and report review, and (2) the interest, criticism, and reactions from the audited institutions, parliament, and the media to the reports.
Pdf
:
HESAP VERME SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA PERFORMANS DENETİMİ RAPORLARININ KAMU YÖNETİMİNE ETKİSİ Tam Metin
Pdf
:
HESAP VERME SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA PERFORMANS DENETİMİ RAPORLARININ KAMU YÖNETİMİNE ETKİSİ İngilizce Tam Metin
Sayı: 38 - 2022 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım