Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

ÇEVRE SORUNLARI, DEVLETİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İDARENİN SORUMLULUĞU, Sayı: 38 - 2022
Başlık
:
ÇEVRE SORUNLARI, DEVLETİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İDARENİN SORUMLULUĞU
Yazar(lar)
:
Süheyla Suzan GÖKALP
İngilizce Başlık
:
ENVIRONMENTAL PROBLEMS, POSITIVE OBLIGATION OF THE STATE AND ADMINISTRATION S RESPONSIBILITY
Anahtar Kelimeler
:
Çevresel Sorumluluk, Devletin Pozitif Yükümlülüğü, Çevre Hakkı, İdarenin Sorumluluğu
İng. Anahtar Kelimeler
:
Environmental Responsibility, Positive Obligation of the State, Right to Environment, Liability of Administration
Özet
:
Çevre hukukunun kapsamına, çevreyi korumak ve geliştirmek, çevre kirliliğini gidermek ve zararları tazmin amacıyla kurallar koymak, bütün bunlar için kaynak yaratmak ve yaptırımlar önermek girmektedir. Ç evre hukuku, yasal ve finansal araçlarla korumanın masraflarını kar karşılayan sorumlular ile çevresel zararın giderilmesi amacını ta taşıyan yeni çevresel ilke ve tanımlara dayanmaktadır. Bu kapsamda , çevreyi kirletenlerin hukuki sorumlulu sorumluluğuna, ortaya çıkan zararın tazmin ettirilmesi amacıyla gidilmekte dir. Çevresel sorumluluk, gelecek ku kuşaklar için bugünkü kukuşakların, emanet olarak ya yaşadıkları çevrenin korunması sorumlu luluğunu içeren sürdürülebilirlik kavramına dayanmaktadır. Günümüzün en büyük çevre sorunu olan iklim değişikliğinin etkilediği dezavantajlı grupların yanı sıra gelecek nesillerin haklarına olan etkisi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir gündem maddesidir. Bu hakların korunması ve geliştirilmesi ile mağduriyetlerin önlenmesi öncelikle devletlerin sorumluluğ undadır. Ç evrenin ve dolayısıyla sağlığın korunması alanındaki faaliyetlerini kamu hizmeti olarak yürütmek zorunda olan ve sosyal devlet ilkesini hayata geçirmek isteyen devlet, kamu düzeninin bir parçası olan çevreye ilişkin mevzuatın kendisine yüklediği yetki ve görevleri layıkıyla yerine getirmelidir. Bu görevlerin yerine getirilmesinde devletin sorumluluğunun kapsamının belirlenmesi önem arz etmektedir. B ireylerin sorumluluğunun yasal kurallara bağlanması, uyulması zorunlu ilke, kural ve yaptırımların belirlenmesi ise çevresel sorumluluğun dayanağını oluşturmaktadır.
İngilizce Özet
:
The scope of environmental law includes protecting and improving the environment, eliminating environmental pollution and setting rules for compensation, creating resources, and proposing sanctions. Environmental law is based on new environmental principles and definitions aimed at eliminating environmental damage, with those responsible for covering the costs of protection through legal and financial means. In this context, the legal responsibility of those who pollute the environment is taken with the aim of compensating the damage caused. The impact of climate change, which is the biggest environmental problem of our time, on the rights of future generations as well as disadvantaged groups is an important agenda item in our country as well as all over the world. It is primarily the responsibility of states to protect and develop these rights and to prevent grievances The state, which has to carry out its activities in the field of protection of the environment and therefore health as a public service and wants to implement the principle of social state, should adequately perform the duties assigned to it by the legislation on the environment, which is a part of the public order. It is important to determine the scope of the state s responsibility in the perform of these functions The binding of the responsibility of individuals to legal rules and the determination of mandatory principles, rules and sanctions are the basis of environmental responsibility.
Pdf
:
ÇEVRE SORUNLARI, DEVLETİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İDARENİN SORUMLULUĞU Tam Metin
Pdf
:
ÇEVRE SORUNLARI, DEVLETİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İDARENİN SORUMLULUĞU İngilizce Tam Metin
Sayı: 38 - 2022 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım