Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI’NIN TÜRK MODERNLEŞMESİ İÇİNDEKİ YERİNİN DÖNEMİN KARİKATÜRLERİYLE ANALİZİ, Sayı: 37 - 2022
Başlık
:
SERBEST CUMHURİYET FIRKASI’NIN TÜRK MODERNLEŞMESİ İÇİNDEKİ YERİNİN DÖNEMİN KARİKATÜRLERİYLE ANALİZİ
Yazar(lar)
:
Pınar AYDOĞAN
İngilizce Başlık
:
ANALYSIS OF THE ROLE OF THE FREE REPUBLICAN PARTY IN TURKISH MODERNIZATION THROUGH CONTEMPORANEOUS CARTOONS
Anahtar Kelimeler
:
Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Fırkası, Türk modernleşmesi, demokrasi, karikatür.
İng. Anahtar Kelimeler
:
The Free Republican Party, The Republican People's Party, Turkish modernization, democracy, cartoon.
Özet
:
Modernleşmenin siyasal yönü olarak vurgulanan demokrasi, iktidarı belirleme süreçlerinde katılımcı yöntemleri esas alan çoğulcu toplum tipine atıf yapmaktadır. Çoğulcu sistemin kurulması için, toplumun uygunluğu kadar siyasal iktidarın isteği/iradesi de oldukça önemlidir. Cumhuriyet tarihinin çok partili hayata geçiş sürecinde yeni bir partinin kurulmasına bizzat Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal önderlik etmiştir. Serbest Fırka 1930 yılında kurulmuş, aktif siyasal yaşamı süresince birçok konunun tartışılmasına sebep olmuş ve bu tartışmalar karikatürlere de yansımıştır. Bu çalışma Serbest Fırka’nın Türk modernleşmesindeki yerini -anılan dönemin kendine özgü dinamikleriyle- karikatürler üzerinden sorgulamayı amaçlamaktadır. Çalışmanın yöntemi belge analizine dayanmaktadır ve dönemin önde gelen gazeteleri olan Cumhuriyet, Son Posta, Vakit, Milliyet, Akşam taranmıştır. Çalışmanın kapsamı partinin kurulduğu ve faaliyette olduğu Ağustos-Kasım 1930 dönemiyle sınırlıdır. Bu çalışma, Cumhuriyet sonrası dönemi toptancı bir yaklaşımla ele alan bakış açısının aksine, modernleşmenin siyasal yönü olarak kabul edilen temel ilkelerin katılımcı demokrasiye işaret ettiği ve Serbest Fırka’nın kurulmasının anlamlı bir gelişme olarak algılanması gerekliliğine vurgu yapmaktadır.
İngilizce Özet
:
Democracy emphasized as the political aspect of modernization refers to a pluralistic social system based on participatory methods in the process of determining the government. In the establishment of a pluralistic system, in addition to social compatibility, the wish/will of the political government is also quite important. President Mustafa Kemal personally led the foundation of a new party for transition to a multi-party system in the history of the Republic. As from its establishment in 1930, the Free Party gave rise to many discussions during its active political lifetime, which were reflected on cartoons. This study aims to question the role of the Free Party in Turkish modernization -according to the unique dynamics of that period- through cartoons. The method of this study is based on document analysis as a part of which the prominent newspapers of that period, namely Cumhuriyet, Son Posta, Vakit, Milliyet and Akşam have been searched. The scope of this study is limited to the period of August-November 1930 when the Free Party was founded and remained active. This study emphasizes that contrary to the perspective of the holistic approach in handling the post-Republic period, the fundamental pillars considered as the political aspect of modernization point to participatory democracy and the foundation of the Free Party should be taken as a significant development.
Pdf
:
SERBEST CUMHURİYET FIRKASI’NIN   TÜRK MODERNLEŞMESİ İÇİNDEKİ YERİNİN  DÖNEMİN KARİKATÜRLERİYLE ANALİZİ Tam Metin
Pdf
:
SERBEST CUMHURİYET FIRKASI’NIN   TÜRK MODERNLEŞMESİ İÇİNDEKİ YERİNİN  DÖNEMİN KARİKATÜRLERİYLE ANALİZİ İngilizce Tam Metin
Sayı: 37 - 2022 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım