Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

TÜRKİYE MODERN DEVLETİ’NİN OSMANLI’DAKİ KÖKENLERİ – TOPRAK YÖNETİMİNDE VE YÖNETSEL ORGANLARDA DÖNÜŞÜM, Sayı: 37 - 2022
Başlık
:
TÜRKİYE MODERN DEVLETİ’NİN OSMANLI’DAKİ KÖKENLERİ – TOPRAK YÖNETİMİNDE VE YÖNETSEL ORGANLARDA DÖNÜŞÜM
Yazar(lar)
:
Fatma Eda Çelik
İngilizce Başlık
:
THE OTTOMAN ORIGINS OF THE MODERN STATE OF TURKEY – TRANSFORMATION OF LAND ORGANIZATION AND GOVERNING BODIES
Anahtar Kelimeler
:
modern devlet, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, eşrâf, meclisler
İng. Anahtar Kelimeler
:
modern state, Ottoman Empire, Turkish Republic, notables, councils
Özet
:
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde modern devlet, hep kurumsal yapısıyla inceleme konusu yapılmış; biçimsel-hukuksal özellikleri öne çıkarılarak incelenmiş ve reform süreçlerinin ürünü olarak görülmüştür. Yönetim bilimleri alanında, bu bakış açısı, daha da belirgindir. Ancak, bürokratik yapı da dahil, devletin aldığı biçim, doğrudan toplumsal ilişkilerin örgütlenme tarzının parçasıdır. O nedenle, devletin, 1920’lerde aldığı modern biçimi incelemek için, onu toplumsal ilişkilerin tarihsel gelişimi içinde görünür kılmamız gerekir. Bu perspektif bize, 18. yüzyılın ikinci yarısında krize giren ve çözülmeye başlayan toprak örgütlenmesiyle açığa çıkan yeni toplumsal sınıf ve tabakaların, siyasal zora dayalı sömürü ve tahakküm mekanizmasına karşı konumlandığını ve bu nedenle siyaset alanının borç ilişkileriyle biçimlenen iktisadi zora dayalı örgütlenme alanlarından soyutlanabileceği temsili kurul ve organlar eliyle yönetime katılmaya ve iktidarı talep etmeye başladıklarını gösterir. Süreç, kırsal kökenli burjuvazi olarak eşrâfı ve onun yerel meclislerden başlayarak, merkezi ve yerel meclislerde bir “sınıf olarak yönetme” pratiğini öne çıkarır. Modern devlet, toplumsal ilişkilerin örgütlenmesindeki değişimle yeni biçimde soyutlanmaya başlayan siyasal alanın somut görüngüsüdür.
İngilizce Özet
:
In the history of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, the modern state with a focus on its institutional structure has been a constant subject of investigation and has often been examined by emphasizing its formal-legal features and seen as a product of reform processes. In the field of administrative sciences, this perspective is even more prominent. However, the form that the state takes, including the bureaucratic structure, is a direct result of the way through which social relations are organized. Therefore, in order to examine the modern form that the Turkish state took in the 1920s, we need to analyze it through the lens of the historical development of social relations. This perspective shows us that the new social classes and strata that emerged within the land organization, which went through a crisis in the second half of the 18th century and started to disintegrate, conflicted with the mechanism of exploitation and domination based on political coercion. Furthermore, the new social classes started to participate in governing processes and to demand power by means of representative bodies and organs through which the political area could only be abstracted from the area based on economic coercion shaped by debt relations. The process highlights the notables (provincial / landed gentry) as the rural-based bourgeoisie and its practice of “ruling as a class” in the central and local councils, starting with the local councils. The modern state is the concrete expression of this new political area, which began to emerge with the change in the organization of social relations.
Pdf
:
TÜRKİYE MODERN DEVLETİ’NİN  OSMANLI’DAKİ KÖKENLERİ – TOPRAK YÖNETİMİNDE VE  YÖNETSEL ORGANLARDA DÖNÜŞÜM Tam Metin
Pdf
:
TÜRKİYE MODERN DEVLETİ’NİN  OSMANLI’DAKİ KÖKENLERİ – TOPRAK YÖNETİMİNDE VE  YÖNETSEL ORGANLARDA DÖNÜŞÜM İngilizce Tam Metin
Sayı: 37 - 2022 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım