Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Akif Argun AKDOĞAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Tekin AVANER
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Doç. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Doç. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msy@yayed.org
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, EBSCO, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler ve
ASOS Indeks’te yer almaktadır.

KARADENİZ’İN YENİ GURBETÇİLERİ: MORİTANYA’DA TÜRK BALIK İŞÇİLERİ, Sayı: 31 - 2019
Başlık
:
KARADENİZ’İN YENİ GURBETÇİLERİ: MORİTANYA’DA TÜRK BALIK İŞÇİLERİ
Yazar(lar)
:
Umut ULUKAN
İngilizce Başlık
:
NEW EXPATRİATES OF THE BLACK SEA: TURKİSH FİSHWORKERS İN MAURİTANİA
Anahtar Kelimeler
:
Moritanya, Balıkçılık, Göçmen Balık İşçileri, Göç, Karadeniz.
İng. Anahtar Kelimeler
:
Mauritania, Fisheries, Migrant Fishworkers, Migration, Blacksea
Özet
:
Türkiye balıkçılığında son 20 yıllık süreçte önemli dönüşümler yaşanmaktadır. Bu makalede temel amacımız iki yönlüdür. Bunlardan ilki, son yıllarda Türkiye balıkçılığında yaşanan dönüşümleri ve bu dönüşümü sağlayan mekanizmaları ve dinamikleri ele almaktır. İkincisi ise bu dönüşümün sonuçlarından bir olarak son beş yıllık süreçte yeni bir olgu olarak ortaya çıkan Moritanya’da Türk endüstriyel balıkçı teknelerinin avcılık yapmasına odaklanarak burada çalışan Türk balık işçilerinin göç süreçleri, emek süreçleri, çalışma ve yaşam koşullarını incelemektir. Moritanya’da yaklaşık 50 Türk balıkçı gemisi avcılık yaparken bu gemilerde çalışan Türk balık işçilerinin sayısı 1000’e ulaşmıştır. Öte yandan farklı ülkelerle yapılan yeni anlaşmalarla balıkçılığın farklı ülkelere yayılması planlanmaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda başka ülkelerde çalışan göçmen balık işçilerinin sayılarının artması beklenebilir. Bu nedenle göçmen balık işçilerinin temel sorunlarının araştırılması önem kazanmaktadır. Bu çerçevede Moritanya’da çalışan 22 balık işçisi ile yüzyüze derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bu araştırmanın bulguları ve gözlemlerimiz paylaşılarak, Moritanya’da gerçekleştirilen balıkçılığın çalışma ilişkileri boyutu tartışmaya açılacaktır.
İngilizce Özet
:
In the last two decades significant changes are being experienced in Turkish fisheries. In this essay, our main aims are twofold. First, we attempt to document the dynamics and mechanism of structural changes on Turkish fisheries in the recent years. Second, we analyze migration and labour process, wor-king and living conditions of Turkish migrant fishworkers who work in Mauritiania by focusing on industrial fishing operations of Turkish purse-seiners. 50 Turkish fishing vessels are fishing in Mauritania and the in total over 1000 Turkish fishworkers are working in these vessels. Furthermore it is planned to spread fisheries to different countries through new agreements so the number of Turkish migrant fish workers who work in other countries may be expected to increase in the coming years. Therefore it is crucial to reveal migrant fishworkers problems. In this framework, in depth interviews were conducted with 22 fishworkers working in Mauritania. In this study, the findings of this research and our observations will be shared and the labour relations in industrial fishing in Mauritania will be discussed.
Pdf
:
KARADENİZ’İN YENİ GURBETÇİLERİ: MORİTANYA’DA TÜRK BALIK İŞÇİLERİ Tam Metin
Pdf
:
KARADENİZ’İN YENİ GURBETÇİLERİ: MORİTANYA’DA TÜRK BALIK İŞÇİLERİ İngilizce Tam Metin
Sayı: 31 - 2019 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım