Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Akif Argun AKDOĞAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Tekin AVANER
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Doç. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Doç. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msy@yayed.org
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, EBSCO, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler ve
ASOS Indeks’te yer almaktadır.

ASKERİ NİTELİKLİ KOLLUK YÖNETİMİNDE YENİ BİR İNSAN GÜCÜ YAPISI MODELİ, Sayı: 31 - 2019
Başlık
:
ASKERİ NİTELİKLİ KOLLUK YÖNETİMİNDE YENİ BİR İNSAN GÜCÜ YAPISI MODELİ
Yazar(lar)
:
Erdem ÖZGÜR, Müge BORAZAN ÇELİKBIÇAK, Erdem ERCİYES
İngilizce Başlık
:
A NEW MANPOWER STRUCTURE MODEL IN LAW ENFORCEMENT WITH MILITARY QUALITY ADMINISTRATION
Anahtar Kelimeler
:
Yönetim Alanı, İnsan Gücü Yapısı, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kolluk Yönetimi, Piramit Yapı
İng. Anahtar Kelimeler
:
Span of Management, Structure of Manpower, Human Resource Management, Law Enforcement Management, Pyramid Structure
Özet
:
Bu çalışmanın amacı “yönetim alanı’ prensibinin askerî nitelikli kolluk organizasyonlarının insan gücü yapılanması üzerine olan etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada öncelikle yönetim alanı ilkesinin kapsamı tanımlanmış ve insan gücü yapısı, statü ve örgütsel yönleriyle Türkiye’deki askeri nitelikli kolluk özelliği sergileyen Jandarma Genel Komutanlığı üzerinde analiz edilmiştir. Devamında,“1’e 3 kontrol yapısı” prensibi Jandarma Genel Komutanlığı insan gücü yapısına entegre edilerek kolluk yönetimine özgü yeni bir insan gücü modeli geliştirilmiştir. Bu modele istinaden personel temin ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için bir hesaplama yöntemi formüle edilmiştir. Bu hesaplamaya dayanarak, ideal personel sayıları tespit edilmiş ve hedeflenen insan gücü yapısına erişebilmek için personel mevcutları belirlenerek, temin ve yetiştirmeye ilişkin oranlar ortaya konulmuştur. Son olarak, Jandarma Genel Komutanlığının 2018 yılı Değerlendirme Raporunda açıkladığı personel mevcutları kullanılarak, gelecekteki durumu öngörebilen bir matematiksel model kurulmuş ve bir benzetimi gerçekleştirilmiştir.
İngilizce Özet
:
The aim of this study is to reveal the impact of span of management principle on manpower structure of law enforcement wit military quality. Firstly, the scope of span of management principle has been defined and then it has been analyzed in the Gendarmerie General Command which demonstrates military quality with manpower structure, status and organizational aspects. Afterwards, a new law enforcement manpower model has been developed through integrating the principle of "1 to 3 control structure" into the manpower structure of the Gendarmerie General Command. Regarding this model, a calculation method has been formulated to determine the needs of personnel recruitments. Based on this calculation, ideal personnel numbers have been found out and to be able to reach the targeted manpower structure, the rates of personnel recruitment and training have been figured out. Finally, a mathematical model that can predict the future situation has been established and a simulation has been conducted by using the personnel numbers published in the 2018 Assessment Report of the Gendarmerie General Command.
Pdf
:
ASKERİ NİTELİKLİ KOLLUK YÖNETİMİNDE YENİ BİR İNSAN GÜCÜ YAPISI MODELİ Tam Metin
Pdf
:
ASKERİ NİTELİKLİ KOLLUK YÖNETİMİNDE YENİ BİR İNSAN GÜCÜ YAPISI MODELİ İngilizce Tam Metin
Sayı: 31 - 2019 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım