Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Akif Argun AKDOĞAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Tekin AVANER
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Doç. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Doç. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msy@yayed.org
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, EBSCO, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler ve
ASOS Indeks’te yer almaktadır.

BAŞKANLIK SİSTEMİNDE SİYASAL/YÖNETSEL BİÇİMLENİŞ VE YEREL YÖNETİMLER: ENDONEZYA DENEYİMİ, Sayı: 31 - 2019
Başlık
:
BAŞKANLIK SİSTEMİNDE SİYASAL/YÖNETSEL BİÇİMLENİŞ VE YEREL YÖNETİMLER: ENDONEZYA DENEYİMİ
Yazar(lar)
:
Ayhan Melih TEZCAN
İngilizce Başlık
:
POLITICAL/ADMINISTRATIVE FORMATION AND LOCAL ADMINISTRATIONS IN PRESIDENTIAL SYSTEM: THE EXPERIENCE OF INDONESIA
Anahtar Kelimeler
:
Endonezya, Devlet, Yerel Yönetimler, Adem-i Merkezileşme, Mali.
İng. Anahtar Kelimeler
:
Indonesia, State, Local Administrations, Decentralization, Fiscal
Özet
:
Başkanlık sistemi ile yönetilen Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya’da yerel yönetimlerin örgütlenmesine ilişkin giriş niteliğinde bir analiz sunmayı amaçlayan bu çalışmada, çözümleme düzeyi olarak ülkenin siyasal-yönetsel örgütlenmesi alınacaktır. Bugün Endonezya’da 1967-1998 yıllarını kapsayan ve devlet başkanı Suharto’un merkeziyetçi-otoriter rejiminde gelişen yönetsel pratikler dönüştürülmeye çalışılmakta ve devlet kurumları ile yönetsel pratikler yeniden düzenlenmektedir. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi de Suharto sonrası dönemin en önemli siyasal hedeflerinden biri olmuştur. Çalışmada, Endonezya’nın siyasal/toplumsal gelişimi, devlet örgütlenmesinin anayasal biçimselliği ile yerelin siyasal ve yönetsel biçimlenişi incelenecektir. Bu doğrultuda, Endonezya’da özellikle 1999 sonrasında başlayan ve “Büyük Patlama” olarak adlandırılan yerel yönetimlerin sayısal artışı sürecinde gerçekleşen, yerel siyasetin dönüşümü, yönetsel yapılanmada merkez-yerel ilişkilerinin gelişimi ve mali kaynakların bölüşümü tartışmaları ele alınacaktır. Yapılan çözümleme ile yerelin yönetsel yetkileri ve sorumlulukları artırılsa da iktisadi kaynakların bölüşümü ve kullanımı üzerindeki iktidarı bakımından merkezi yönetim karşısında özerkleşemediği savı ileri sürülecektir.
İngilizce Özet
:
In this study, which aims to provide an introductory analysis of the organization of local government in Indonesia being one of the Southeast Asian coun-tries governed by a presidential system, the political-administrative organization of Indonesia is going to be taken as the level of analysis. Today, the state and its institutions are being reorganized after the administrative practices and institutional arrangements developed in the centralist-authoritarian regime of President Suharto, between the period of 1967-1998. In this context, developing and strengthening local administrations has been one of the most significant targets of the post-Suharto period. This study is going to examine the political/social development of Indonesia, the constitutional formality of state organization, and the political and administrative form of the local. In particular, there is going to be discussions on quantitative increase of local administrations after 1999 in Indonesia called “Big Bang”, on transformation of local politics, development of centre-local relations in administrative structure and on distribution of financial resources. With the analysis, it is going to be asserted that the local could not be able to become autonomous against the central government in terms of its power over the distribution and the use economic resources even though the administrative power and responsibilities of the local being strengthened.
Pdf
:
BAŞKANLIK SİSTEMİNDE SİYASAL/YÖNETSEL BİÇİMLENİŞ VE YEREL YÖNETİMLER: ENDONEZYA DENEYİMİ Tam Metin
Pdf
:
BAŞKANLIK SİSTEMİNDE SİYASAL/YÖNETSEL BİÇİMLENİŞ VE YEREL YÖNETİMLER: ENDONEZYA DENEYİMİ İngilizce Tam Metin
Sayı: 31 - 2019 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım