Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Akif Argun AKDOĞAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Tekin AVANER
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Doç. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Doç. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msy@yayed.org
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, EBSCO, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler ve
ASOS Indeks’te yer almaktadır.

SEÇİMLERİN, DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNE ETKİLERİ: SEÇİM İTTİFAKLARI VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA, Sayı: 31 - 2019
Başlık
:
SEÇİMLERİN, DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNE ETKİLERİ: SEÇİM İTTİFAKLARI VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA
Yazar(lar)
:
Mustafa Cem OĞUZ
İngilizce Başlık
:
THE IMPACT OF ELECTIONS ON DEMOCRATIZATION: ELECTORAL ALLIANCES AND A DEBATE ON TURKEY
Anahtar Kelimeler
:
Rekabetçi Otoriter Seçimler, Seçim İttifakları, Demokratikleşme, Seçimler, 2019 Türkiye Yerel Seçimleri
İng. Anahtar Kelimeler
:
Competitive Authoritarian Regimes, Electoral Alliances, Democratizations, Elections, 2019 Turkish Local Elections
Özet
:
Seçimli otoriter rejimlerin, seçimlerle demokratikleşip, demokratikleşmeyeceği yakın dönemin popüler konularından biridir. Literatürde seçimli otoriter rejimlerden, rekabetçi otoriter olarak anılanlarının, seçimlerle demokratikleşme imkanının bulunduğu teslim edilmiştir. Son dönemde yapılan çalışmalarda ise seçimlerin hangi şartlarda başarı getirdiği tartışılmış ve muhalefetin “seçim ittifakına” gittiği seçimlerde iktidarın el değiştirdiği veyahut “özgürleş-tirici seçim sonuçları” elde edildiği görülmüştür. Türkiye’de de 2014 yılından itibaren muhalefet “seçim ittifakına” gitmeye başlamıştır. Başarısız olan iki denemeden sonra 31 Mart Yerel Seçimlerinde muhalefet ittifakı önemli kazanımlar elde etmiştir. Bu çalışma muhalefet ittifakının elde ettiği kazanımların yakın vadede “özgürleştirici seçim sonuçları” sunacağını iddia edecek ve bu sonuçlara dair projeksiyonlarda bulunacaktır. Çalışmanın bu iddiası aynı zamanda literatürdeki “seçim ittifakları otoriter rejimlerden çıkışta en etkili demokratik yöntemdir” bulgusunun Türkiye örneğinde de doğrulandığını göstermektedir.
İngilizce Özet
:
It is one of the most popular topics of the recent period whether the electoral authoritarian regimes will be or not will be democratized by elections. In the literature, it has been submitted that there is a possibility of democratization by elections for the competitive authoritarian regimes which is a subtype of electoral authoritarian regimes. In recent studies, the conditions under which the elections succeeded were discussed and it is observed that turnover of regimes and “liberalized electoral outcome”are obtained in the elections that the oppositions prefer to form “electoral alliances”. Since 2014, the opposition of Turkey had been forming electoral alliances. After the two failed experiment, at 31 march local elections electoral alliance of opposition obtained a successful result. This study argues that the gains of the opposition alliance will bring “liberalized electoral outcome” in the near term, so there will be projections about these possible results at the end of the study. Besides this, the hypothesis of literature, “electoral alliances are the most effective methods at departure from the authoritarian regime”, will be also confirmed in Turkey experience by this paper.
Pdf
:
SEÇİMLERİN, DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNE ETKİLERİ: SEÇİM İTTİFAKLARI VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA Tam Metin
Pdf
:
SEÇİMLERİN, DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNE ETKİLERİ: SEÇİM İTTİFAKLARI VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA İngilizce Tam Metin
Sayı: 31 - 2019 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım