Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Akif Argun AKDOĞAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Tekin AVANER
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Doç. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Doç. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msy@yayed.org
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, EBSCO, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler ve
ASOS Indeks’te yer almaktadır.

YÖNETİM BİLİMİNİN DİNSEL KÖKLERİ ÜZERİNE, Sayı: 31 - 2019
Başlık
:
YÖNETİM BİLİMİNİN DİNSEL KÖKLERİ ÜZERİNE
Yazar(lar)
:
Aziz KÜÇÜK
İngilizce Başlık
:
ON RELIGIOUS ROOTS IN MANAGEMENT SCIENCE
Anahtar Kelimeler
:
Din, Yönetim Bilimi, Protestan Ahlakı, Bürokrasi, Dini Metaforlar
İng. Anahtar Kelimeler
:
Religion, Management Science, Protestant Ethic, Bureaucracy, Religious Metaphors
Özet
:
Bu çalışma, yönetim kuram ve uygulamalarında dinin rolü ve etkisini incelemektedir. Yönetim olgusunun tarihselliğine bağlı olarak, yönetim pratikleri ve teknikleri genellikle belirli ideolojileri destekleyici mahiyette bir değer sistemi içermektedir. Gerek geleneksel/bürokratik modelde gerekse yeni kamu işletmeciliği modelinde kullanılan dini kavramlar ve değerler/inanışlar da bunun bir kanıtı niteliğindedir. Ancak yönetim pratiklerinde dinsel bilgi, metaforlar, mitler ve sembollerin yeri ve önemi literatürde neredeyse tamamen göz ardı edilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, yönetim ve din ilişkisinin şekillenmesinde tarihsel uğrak noktalarını ortaya çıkarmak ve dinin kamu hizmeti etiğini ve değerlerini nasıl etkilediğini belirlemektir. Yönetim bilimi tartışmalarının Kuzey Avrupa ve Amerika eksenli biçimlenmesi nedeniyle Hristiyan düşünce sistemine daha fazla odaklanılsa da, diğer dini inanışların etkisine de kısmen değinilmiştir. Çalışmada, yönetim pratiklerinin altında dışarıdan bakıldığında çoğu zaman görülemeyen ancak yönetim anlayışının ve örgütsel kültürün dönüşümünü pekiştirici dini-ahlaki söylem ve metaforların saklı olduğu öne sürülmektedir.
İngilizce Özet
:
This study examines the role and effect of religion in management theories and practices. Depending on the historicity of the phenomenon of management, management practices and techniques often include a value system that supports certain ideologies. The religious concepts and values/beliefs used in both the traditional/bureaucratic model and the new public management model are proof of this. However, the place and importance of religious knowledge, metaphors, myths and symbols in management practices have been almost completely ignored in the literature. In this context, the aim of the study is to reveal the historical moments of shaping the relationship between management and religion and to determine how religion affects the ethics and values of public service. Although it was more focused on the Christian thought system as a result of the formulation of the debates on Management Science in axis North Europe and America, the effects of other religious beliefs were partly mentioned. In the study, it is asserted to hidden that religious-moral discourse and metaphors, which are not often seen from the outside under management practices, but support the transformation of management understanding and organizational culture.
Pdf
:
YÖNETİM BİLİMİNİN DİNSEL KÖKLERİ ÜZERİNE Tam Metin
Pdf
:
YÖNETİM BİLİMİNİN DİNSEL KÖKLERİ ÜZERİNE İngilizce Tam Metin
Sayı: 31 - 2019 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım