Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Akif Argun AKDOĞAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Tekin AVANER
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Doç. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Doç. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msy@yayed.org
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, EBSCO, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler ve
ASOS Indeks’te yer almaktadır.

MERKEZ BANKACILIĞI HİZMETİNİN ÖZERKLİĞİ BAĞLAMINDA MERKEZ BANKALARI, Sayı: 31 - 2019
Başlık
:
MERKEZ BANKACILIĞI HİZMETİNİN ÖZERKLİĞİ BAĞLAMINDA MERKEZ BANKALARI
Yazar(lar)
:
Özlem Menekşe RUMELİLİ KOÇ
İngilizce Başlık
:
CENTRAL BANKS WITHIN THE CONTEXT OF CENTRAL BANKING SERVICE AUTONOMY
Anahtar Kelimeler
:
Özerklik, Örgütsel Özerklik, Merkez Bankası Özerkliği, Merkez Bankası Bağımsızlığı
İng. Anahtar Kelimeler
:
Autonomy, Organizational Autonomy, Central Bank Autonomy, Central Bank Independence
Özet
:
Merkez bankalarının özerkliği, ekonomik kriz dönemlerinde hep tartışma konusu olmuştur. Ekonomik kriz evrelerinden çıkış için reçeteler sunan egemen ideolojiler, merkez bankalarının özerklik görünümünü de biçimlendirmiştir. Keynesyen ve neoliberal politikalar kapsamında merkez bankası özerkliğinin farklı dinamikleri söz konusudur. 21. Yüzyıl’ın ilk çeyreği sonra erdiğinde yaşanmakta olan ekonomik krizlerin, bir kez daha merkez bankası özerkliğini tartışmaya açtığı görülmektedir. Çalışma merkez bankalarının, ekonomik krizlerle tartışmaya açılan ve görünümü farklılaşan özerkliğini, merkez bankacılığı hizmeti odağından irdelemeyi amaçlamaktadır. İrdeleme, hizmetin özerklik gereksinimini ve özerkliğin hukuki, idari, mali boyutlarının yanı sıra örgütsel boyutta nasıl kurulabileceğini de kavrayarak gerçekleştirilecektir. Merkez bankaları ile ilgili inceleme, literatürde olan “bağımsızlık” çerçevesinde değil yönetim bilimleri/kamu yönetimi bağlamında özerklik ekseninde yapılacaktır.
İngilizce Özet
:
Autonomy of the Central Banks has always been a topic of discussion during economic crisis periods. The sovereign ideologies, which provide prescriptions to overcome periods of economic crisis, also shape the autonomy perception for the Central Banks. Within the framework of Keynesian and neo-liberal policies, the autonomy of Central Banks concerns various dynamics. It can be observed that the economic crises experienced by the end of the first quarter of 21st Century have re-opened the debate on the autonomy of the Central Banks. The study aims to examine the autonomy of Central Banks, which has become the focus of discussion through the economic crisis and changed prospects, from a central bank services perspective. The examination will be developed by understanding the necessity of autonomy with respect to services, and how to establish legal, administrative, and fiscal dimensions of autonomy, in addition to the organizational dimension. The study on the Central Banks will be conducted within the autonomy framework in management/public administration rather than the axis of “independence” in literature.
Pdf
:
MERKEZ BANKACILIĞI HİZMETİNİN ÖZERKLİĞİ BAĞLAMINDA MERKEZ BANKALARI Tam Metin
Pdf
:
MERKEZ BANKACILIĞI HİZMETİNİN ÖZERKLİĞİ BAĞLAMINDA MERKEZ BANKALARI İngilizce Tam Metin
Sayı: 31 - 2019 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım