Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Akif Argun AKDOĞAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Tekin AVANER
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Doç. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Doç. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msy@yayed.org
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, EBSCO, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler ve
ASOS Indeks’te yer almaktadır.

STEVEN LUKES’UN ÜÇ BOYUTLU İKTİDAR YAKLAŞIMI: KARARSIZLIK ÜRETİMİ VE KAMU POLİTİKASI ANALİZİ DİSİPLİNİ, Sayı: 30 - 2018
Başlık
:
STEVEN LUKES’UN ÜÇ BOYUTLU İKTİDAR YAKLAŞIMI: KARARSIZLIK ÜRETİMİ VE KAMU POLİTİKASI ANALİZİ DİSİPLİNİ
Yazar(lar)
:
Zübeyde ERDOĞAN ÇELİKKIN
İngilizce Başlık
:
STEVEN LUKES’ THREE-DIMENSIONAL POWER APPROACH NON-DECISION MAKING AND PUBLIC POLICY ANALYSIS DISCIPLINE
Anahtar Kelimeler
:
Kamu Politikası Analizi Disiplini, Steven Lukes, Kararsızlık Üretimi, Hegemonya, İktidarın Boyutları
İng. Anahtar Kelimeler
:
Public Policy Analysis Discipline, Steven Lukes, Nondecision-Making, Hegemony, The Dimensions Of Power
Özet
:
Kamu politikası analizi bir bilim dalı olarak 1950’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde kamu yönetimi/siyaset biliminden ayrılmış ve bir inceleme alanı olarak ortaya çıkmıştır. Çoğulcuların egemen olduğu disiplin başlangıçta yalnız “karar verme” konusunda yoğunlaşmışken 1960’lı yıllarda ABD’de yaşanan toplumsal çalkalanmalar ve toplumdaki bazı grupların taleplerinin kamu politikalarına yansımaması “kararsızlık üretimi” ve bunun mekanizmalarını tartışmaya açmıştır. P. Bachrach ve M. S. Baratz’ın “gündem kontrolü yoluyla kararsızlık üretimi” analizi S. Lukes’un “ideolojik kontrol yoluyla kararsızlık üretimi” analizi ile derinleştirilmiştir. Bu analizler ile kararsızlık üretimi ve iktidar arasındaki ilişki ortaya konulmuş, çoğulcuların tek boyutlu iktidar yaklaşımı Bachrach ve Baratz ile iki boyutlu ve Lukes ile üç boyutlu olarak analiz edilmeye başlanmıştır. P. Digeser’in iddiası ise Foucault’nun iktidar analizinin Lukes’un analizine bir boyut daha kattığıdır. Foucault’nun çalışmaları “anaakım” politika analizine eleştirel yaklaşan yorumlamacı yaklaşımların esin kaynaklarından biridir. Bu tartışmalarla kamu politikası analizi disiplini yalnız mevcut iktidar ilişkilerinin bir yansıması olan karar verme mekanizmalarını değil, iktidar analizi ile toplumdaki iktidar ilişkilerini ve bunun yansıması olan kararsızlık üretimini de kapsar hale gelmiştir. 1990’lı yıllarla birlikte geliştirilen yorumlamacı kamu politikası yaklaşımları iktidar ilişkileri üzerine yoğunlaşmasına karşın Lukes'un çalışmasını dikkate almadığı gibi Lukes da 2005 yılında gözden geçirdiği çalışmasında yorumlamacı yaklaşımlarla ilgili bir değerlendirme yapmamıştır.
İngilizce Özet
:
Public policy analysis has emerged as a field of study in the 1950s in the United States, separated from public administration/political science. While the discipline dominated by the pluralism was initially focused on solely on “decision making”, the social movements in the US in the 1960s and the rejection of the demands of some groups of society in public policies led to the discussion of “nondecision-making” and its mechanisms. P. Bachrach and M. S. Baratz’s analysis of “nondecision-making through agenda control” was deepened by Lukes’s analysis of “nondecision-making through ideological control”. These analysis revealed the relationship between nondecision-making and power. The one-dimensional power approach of the pluralists extended with Bachrach and Baratz’s two-dimensional, and Lukes’ three-dimensional analysis. P. Digeser’s claim is that Foucault’s analysis of power adds another dimension to Lukes’ analysis. Foucault's work is one of the inspirations for interpretive approaches that critically approach the "mainstream" policy analysis. Through these debates, public policy analysis now covers not only the decision-making mechanisms that are reflections of the current power relations, but also through power analysis in the society and the nondecision-making which is the reflection of it. Interpretive public policy approaches developed in the 1990s, while focusing on power relations, did not consider Lukes' work, nor did Lukes in his work revised in 2005 made en evaluation of interpretive approaches.
Pdf
:
STEVEN LUKES’UN ÜÇ BOYUTLU İKTİDAR YAKLAŞIMI: KARARSIZLIK ÜRETİMİ VE KAMU POLİTİKASI ANALİZİ DİSİPLİNİ Tam Metin
Pdf
:
STEVEN LUKES’UN ÜÇ BOYUTLU İKTİDAR YAKLAŞIMI: KARARSIZLIK ÜRETİMİ VE KAMU POLİTİKASI ANALİZİ DİSİPLİNİ İngilizce Tam Metin
Sayı: 30 - 2018 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım