Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Akif Argun AKDOĞAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Tekin AVANER
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Doç. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Doç. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msy@yayed.org
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, EBSCO, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler ve
ASOS Indeks’te yer almaktadır.

DÜZENSİZ GÖÇÜN KENTLERDE “DÜZENLENMESİ”: MEKSİKA’DA GÖÇMEN EVLERİ, Sayı: 30 - 2018
Başlık
:
DÜZENSİZ GÖÇÜN KENTLERDE “DÜZENLENMESİ”: MEKSİKA’DA GÖÇMEN EVLERİ
Yazar(lar)
:
Elif Tuğba DOĞAN
İngilizce Başlık
:
“ARRANGEMENT” of IRREGULAR MIGRATION in URBAN AREAS: “MIGRANT SHELTERS” in MEXICO
Anahtar Kelimeler
:
Düzensiz göç, göç yönetişimi, göçmen evleri, Orta Amerika, Meksika
İng. Anahtar Kelimeler
:
Irregular migration, governance of migration, migrant shelters, Central America, Mexico
Özet
:
İnsanlar, ekonomik, politik istikrarsızlık, şiddet ve doğal afetler gibi nedenlerle göç etmektedir. Ancak hedef ülkelerin katı göç politikaları, göçün düzensizleşmesine neden olmaktadır. Katı politikalar, göçü tümüyle önleyemediği gibi göçmenler açısından tehlikeli hale de getirmektedir. Küresel göç haritasında Orta Amerikalı göçmenler için Meksika, geçilmesi gereken uzun ve tehlikeli bir koridordur ve Meksika’daki göçmen evleri (casas del migrante), göçmenlere sundukları hizmetlerle göç sürecinde stratejik bir konuma sahiptir. Bu çalışmada, düzensiz göçün kentlerde göçmen evleri aracılığıyla nasıl “düzenlendiği” açıklanmaktadır. Araştırmanın verileri ise Temmuz-Aralık 2017 arasında ziyaret edilen San Luis Potosí, Tijuana, Saltillo ve Tapachula kentlerindeki dört göçmen evine ilişkin gözlemlerden ve buradaki yetkililerle yapılan görüşmelerden derlenmiştir.
İngilizce Özet
:
People migrate due to economic, political instability, violence and natural disasters. However, strict migration policies of receiving countries cause irregular migration. On the global migration map, Mexico is a long and dangerous corridor for Central American immigrants, and the “migrants shelters” (casas del migrante) have a strategic position in the migration process with the services they offer to immigrants. In this study, it is explained how irregular migration is “organised“ by migrant shelter in Mexican cities. The data of the study were compiled from the observations of the four migrant shelters in the cities of San Luis Potosí, Tijuana, Saltillo and Tapachula, which were visited between July-December 2017, and from the interviews with the authorities of shelters.
Pdf
:
DÜZENSİZ GÖÇÜN KENTLERDE “DÜZENLENMESİ”: MEKSİKA’DA GÖÇMEN EVLERİ Tam Metin
Pdf
:
DÜZENSİZ GÖÇÜN KENTLERDE “DÜZENLENMESİ”: MEKSİKA’DA GÖÇMEN EVLERİ İngilizce Tam Metin
Sayı: 30 - 2018 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım