Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Akif Argun AKDOĞAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Tekin AVANER
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Doç. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Doç. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msy@yayed.org
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, EBSCO, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler ve
ASOS Indeks’te yer almaktadır.

ALAN YÖNETİMİ VE KENT YÖNETİMİ TEMELİNDE YEREL YÖNETİM VE MÜLKİ İDARE AYRIŞMASI, Sayı: 30 - 2018
Başlık
:
ALAN YÖNETİMİ VE KENT YÖNETİMİ TEMELİNDE YEREL YÖNETİM VE MÜLKİ İDARE AYRIŞMASI
Yazar(lar)
:
Erol Uğraş ÖÇAL
İngilizce Başlık
:
THE DISTINCTION OF LOCAL GOVERNMENTS AND TERRITORIAL ADMINISTRATIONS ON THE BASIS OF AREA AND URBAN MANAGEMENT
Anahtar Kelimeler
:
Yerel Yönetim, Mülki İdare, Alan Yönetimi, Kent Yönetimi
İng. Anahtar Kelimeler
:
Local Government, Territorial Administration, Area Management, Urban Management
Özet
:
Bu çalışmada aynı tarihsel dönemde ortaya çıkan ve büyük ölçüde aynı görev alanını paylaşan mülki idare ve yerel yönetim örgütlerinin nasıl ayrı gelişim çizgileri izlediği incelenmektedir. Bu inceleme yapılırken iki yapı arasındaki ayrılığı anlamayı kolaylaştırması amacıyla gelişim çizgisi alan yönetimi ve kent yönetimi ayrımı üzerinden takip edilmiştir. Çalışmanın temel sorusu aynı coğrafi alan üzerinde benzer işlevlere sahip iki yönetsel yapının ortaya çıkmasına sebep olan tarihsel ve toplumsal sebeplerin ne olduğudur. Bu soruya verilecek cevabın, mülki idare ve yerel yönetim birimlerinin gelecekti formları hakkında akıl yürütülmesi için de gerekli olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın bir amacı da böyle bir akıl yürütmeye katkı sunabilmektir.
İngilizce Özet
:
In this study, it is examined how local governments and territorial administrations, which share majorly the same realm of authority, follow the different development lines in the same historical period. In order to facilitate the understanding of the distinction between the two structures, the line of development is followed in terms of the area and urban management distinction. The main question of the study is what the historical and social causes that bring forth the emergence of two managerial structures with similar functions on the same geographical area are. The answer to this question is also considered necessary for the reasoning about the future forms of the territorial administration and local government units. One aim of the study is to contribute to such a reasoning.
Pdf
:
ALAN YÖNETİMİ VE KENT YÖNETİMİ TEMELİNDE YEREL YÖNETİM VE MÜLKİ İDARE AYRIŞMASI Tam Metin
Pdf
:
ALAN YÖNETİMİ VE KENT YÖNETİMİ TEMELİNDE YEREL YÖNETİM VE MÜLKİ İDARE AYRIŞMASI İngilizce Tam Metin
Sayı: 30 - 2018 - Tüm Makaleler
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım